Térítési díjak

IX. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések

/Házirend 2018 IX. fejezet/

  • Az étkezési térítési díjakat a gazdasági vezető megbízottja havonta szedi be.
  • A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy szünetelése esetén a többletfizetés visszatérítéséről a megszűnést, illetőleg a szünetelés kezdetét követő 1 hónapon belül az iskola intézkedik. Az iskola az igénybe vett étkezésekre befizetett térítési díjat a bejelentést követő naptól kezdődően a következő befizetés alkalmával beszámítja. A lemondás telefonon, vagy személyesen történhet.

A térítési díjak megállapításakor adható szociális kedvezmények:

  • A három vagy többgyerekes családnak a térítési díj felét kell fizetnie.
  • Az osztályfőnök, illetve a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős javaslata alapján a rászoruló tanuló kedvezményben részesül. A kedvezmény mértékét estenként állapítja meg az igazgató.
  • 1-8. évfolyamokon a gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók étkezése ingyenes.
  • Iskolánkban tandíjfizetési kötelezettség nincs.

5. Térítési díjak

/SZMSZ 2018 III.5 pont/

Az étkezési térítési díjat a gazdasági ügyintéző az igazgató által jóváhagyott befizetési napokon havonta szedi be.

A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy szüneteltetése esetén a többletfizetés visszatérítéséről 1 hónapon belül az iskola intézkedik. Az iskola az igénybe nem vett befizetéseket a következő befizetés alkalmával beszámítja, ha a szülő telefonon vagy személyesen bejelentette.

A terítési díjak megállapításakor adható szociális kedvezményt a törvény állapítja meg. 2004-től Diákjóléti Alapból támogatja az iskola a rászorulókat.

2004-ben a Szent István Oktatási Alapítvány Diákjóléti Alapot hozott létre, melyből kellő dokumentálás alapján étkezési támogatást nyújt a rászorulóknak.

2020. január 1-től a Szent István Katolikus Általános Iskola étkezési térítési díjai:

/Étkezési díjak: minden étlapnál közzétéve/

100% 50%
EBÉD

330 Ft

165 Ft

TÍZÓRAI, EBÉD, UZSONNA

580 Ft

290 Ft

Ebédfizetés

2020. október 19-től az étkezési térítési díjak fizetését a megszokott készpénzes fizetés helyett lehetőleg átutalással kérjük teljesíteni.

Továbbra is van lehetőség készpénzes kiegyenlítésre, de a járványügyi helyzetre való tekintettel az átutalás biztonságosabb és egyszerűbb. Készpénzes fizetési lehetőség időpontjától honlapunkon tájékozódhat.

A számlát minden szülő megkapja az e-mail címére mellékletként. Amennyiben a tanév elején leadott e-mail címükben változás történt, a katisk2@gmail.com címre jelezzék.

Kérjük átutalni a pontos végösszeget /NEM KEREKÍTVE/ a számlán szereplő bankszámlaszámra.

Kedvezményezett neve: Szent István Kat. Ált. Iskola
Az iskola bankszámlaszáma: 11734107-26077914-00000000
A közlemény rovatba a gyermek nevét, osztályát és a kapott étkezési számla sorszámát kérjük feltüntetni!

image_pdfimage_print