Adatkezelési tájékoztató 2018/19

A SZENT ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (székhely: MEZŐKÖVESD Jezsuiták tere 3.) az alábbi adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli diákjai személyes adatait:

1. Csoport- és osztályfotó készítésével kapcsolatos adatkezelés

1.1 Az Iskola a diákok személyes adatait (képmását) csoport- és osztályfotók készítése céljából kezeli.
1.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
1.3 Az Iskola a diákjai csoport- és osztályfotók készítése kapcsán kezelt személyes adatait www.sztistvan-mkovesd.hu honlapon vagy egyéb Iskola kiadványban nyilvánosságra hozza.
1.4 Az adatkezelés időtartama 2018/19-es tanév.

2. Tanulmányi és sportversenyekre jelentkezők nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatkezelés

2.1 Az Iskola diákjai jelentkezési adatait a jelentkezők nyilvántartásba vétele és részvétel biztosítása céljából kezeli.
2.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
2.3 Az Iskola a személyes adatait a tanulmányi és sportversenyek lebonyolításában részt vevő intézmények részére átadja.
2.4 Az adatkezelés időtartama 2018/19-es tanév.

3. Tanulmányi és sportversenyek fordulónkénti és végeredményének nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos adatkezelés

3.1 Az Iskola diákjai személyes adatait a fordulónkénti és végeredmények nyilvánosságra hozatala érdekében eredményhirdetés céljából kezeli.
3.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
3.3 Az Iskola a tanulmányi és sportversenyek fordulónkénti és végeredményének nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos személyes adatait a www.sztistvan-mkovesd.hu honlapon vagy egyéb Iskola kiadványban vagy Iskola által vagy Iskola részvételével szervezett eseményen nyilvánosságra hozza.
3.4 Az adatkezelés időtartama 2018/19-es tanév.

4. Tanulmányi és sportversenyek különdíjasai és díjazottjai személyes adatainak kezelése

4.1 Az Iskola diákjai személyes adatait a különdíjasok és díjazottak kihirdetése céljából kezeli.
4.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
4.3 Az Iskola a tanulmányi és sportversenyek különdíjasai és díjazottjai személyes adatait a www.sztistvan-mkovesd.hu honlapon vagy egyéb Iskola kiadványban vagy Iskola által vagy Iskola részvételével szervezett eseményen nyilvánosságra hozza.
4.4 Az adatkezelés időtartama 2018/19-es tanév.

5. Tabló és tablókép készítésével kapcsolatos adatkezelés

5.1 Az Iskola a diákok személyes adatait (képmását) tabló és tablókép készítése céljából kezeli.
5.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
5.3 Az Iskola a diákjai tabló és tablókép készítése kapcsán kezelt személyes adatait a kiállított tablón nyilvánosságra hozza.
5.4 Az adatkezelés időtartama 2018/19-es tanév.

6. Iskolai rendezvényeken készült fényképek és videofelvételek készítésével kapcsolatos adatkezelés

6.1 Az Iskola a diákok személyes adatait (képmását, hangfelvételét) iskolai rendezvények dokumentálása céljából kezeli.
6.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
6.3 Az Iskola diákjainak iskolai rendezvényeken készült fényképei és videofelvételei készítésével kapcsolatos személyes adatait a www.sztistvan-mkovesd.hu honlapon nyilvánosságra hozza.
6.4 Az adatkezelés időtartama 2018/19-es tanév.

7. Osztálykirándulásokon készült fényképek és videofelvételek készítésével kapcsolatos adatkezelés

7.1 Az Iskola a diákok személyes adatait (képmását, hangfelvételét) osztálykirándulások dokumentálása céljából kezeli.
7.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
7.3 Az Iskola a diákjai osztálykirándulások dokumentálása kapcsán kezelt személyes adatait a www.sztistvan-mkovesd.hu honlapon nyilvánosságra hozza.
7.4 Az adatkezelés időtartama 2018/19-es tanév.

8. Iskolaújságban egyéb média felületeken szereplő személyes adatok

8.1 Az Iskola a diákok személyes adatait az iskolaújságban és egyéb média felületeken történő közzététel céljából kezeli.
8.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
8.3 Az Iskola a diákjai iskolaújságban és egyéb média felületeken szereplő személyes adatait az iskolaújság olvasói, valamint a www.sztistvan-mkovesd.hu honlap látogatói részére hozzáférhetővé teszi.
8.4 Az adatkezelés időtartama 2018/19-es tanév.

9. Iskolai étkeztetés biztosításával kapcsolatos személyes adatok és különleges adatok

9.1 Az Iskola a diákok személyes adatait a diákok étkezésének megrendelése, valamint kedvezményes étkezésre való jogosultság esetén, a kedvezményes étkezés biztosítása feltételei fennállásának ellenőrzése céljából kezeli, a diákok különleges adatait pedig az étkezés megrendelése során az ételérzékenység jelzése és speciális étkezési igényeknek megfelelő étkezés biztosítása céljából kezeli.
9.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
9.3 Az Iskola a fenti személyes és különleges adatokat az étkezést biztosító vállalkozás részére továbbítja.
9.4 Az adatkezelés időtartama 2018/19-es tanév.

10. Mindennapos testnevelés alóli felmentéssel kapcsolatos személyes adatok

10.1 Az Iskola a diákok személyes adatait a mindennapos testnevelés alóli felmentés biztosítása céljából kezeli.
10.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
10.3 Az Iskola a felmentéssel kapcsolatos személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.
10.4 Az adatkezelés időtartama 2018/19-es tanév.

11. Délután foglalkozásokra való jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatok

11.1 Az Iskola a diákok személyes adatait a délutáni foglalkozásokra való jelentkezések kezelése és a részvétel biztosítása céljából kezeli.
11.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
11.3 Az Iskola a diákjai jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatait harmadik személy részére nem adja át.
11.4 Az adatkezelés időtartama 2018/19-es tanév.

12. Délután foglalkozásokkal kapcsolatos személyes adatok

12.1 Az Iskola a diákok személyes adatait abból a célból kezeli, hogy a diák délutáni foglalkozásait nyilvántartsa, a diák délutáni foglalkozásokra eljutását biztosítsa, a diák délutáni foglalkozás utáni elengedésével kapcsolatos feltételeket rögzítse és a diák biztonságos elengedését biztosítsa.
12.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
12.3 Az Iskola a diákjai személyes adatait a délutáni foglalkozások szervezői/megtartói részére átadja.
12.4 Az adatkezelés időtartama 2018/19-es tanév.

13. Hazajutásról való nyilatkozatban szereplő személyes adatok

13.1 Az Iskola a diákok személyes adatait a diákok elengedésével kapcsolatos feltételek rögzítése és a diákok biztonságos elengedése feltételeienk biztosítsa céljából kezeli.
13.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
13.3 Az Iskola a nyilatkozattal kapcsolatos személyes adatait harmadik személy részére nem adja át.
13.4 Az adatkezelés időtartama 2018/19-es tanév.

14. Tanulmányi kirándulással, erdei iskolával, nyári tábor, iskolai utazásokkal kapcsolatos személyes adatok

14.1 Az Iskola a diákok személyes adatait a szállás biztosítása, az utazás megszervezése és lebonyolítása, valamint az étkezés biztosítása céljából kezeli, továbbá a diákok különleges adatait az étkezés megrendelése során az ételérzékenység jelzése és speciális étkezési igényeknek megfelelő étkezés biztosítása céljából kezeli.
14.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
14.3 Az Iskola a fenti különleges adatokat az étkezést biztosító vállalkozás részére továbbítja.
14.4 Az adatkezelés időtartama 2018/19-es tanév.

15. Hitoktatásra való jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatok

15.1 Az Iskola a diákok személyes adatait az Iskola által biztosított hitoktatásra való jelentkezés céljából kezeli.
15.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
15.3 Az Iskola személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.
15.4 Az adatkezelés időtartama 2018/19-es tanév.

16. Orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos nyilatkozatokban szereplő személyes adatok

16.1 Az Iskola a diákok és a szülők személyes adatait a diákok orvosi vizsgálatával kapcsolatos nyilatkozatok őrzése, az orvosi vizsgálatok lebonyolítása, a diák vizsgálatra történő eljutása céljából kezeli.
16.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
16.3 Az Iskola a diákjai személyes adatait harmadik személy részére nem adja át.
16.4 Az adatkezelés időtartama 2018/19-es tanév.

17. Osztály levelezőlistán és elérhetőségi listán szereplő személyes adatok

17.1 Az Iskola a diákok szüleinek személyes adatait a szülők értesítése, kör e-mailek küldése és kapcsolatfelvétel, valamint kapcsolattartás céljából kezeli.
17.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
17.3 Az Iskola a személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.
17.4 Az adatkezelés időtartama 2018/19-es tanév.

18. Szülői munkaközösségben tevékenykedő szülő személyes adatai

18.1 Az Iskola a szülői munkaközösségben tevékenykedő szülők személyes adatait a szülőkkel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezeli.
18.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
18.3 Az Iskola a személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.
18.4 Az adatkezelés időtartama2018/19-es tanév .

A személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. A személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja az Iskola részére az katisk2@gmail.com e-mail címre küldött e-mail útján vagy postai levélben az Iskola székhelyére küldött levél útján. Az Iskola az Iskola adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat: Ficzere Jánosné.

A személyes adatai megsértésével kapcsolatban (i) kapcsolatba léphet az Iskola a fenti elérhetőségen; (ii) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be vagy (iii) bírósághoz fordulhat.

Jelen tájékoztató 2018. 09. 05. napjától hatályos.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy az Iskola a …………………………………………………………….(gyermek neve) személyes adatait a fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Kelt: Mezőkövesd, 2018. 09. 03.

image_pdfimage_print