Adatkezelési tájékoztató

A SZENT ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (székhely: MEZŐKÖVESD Jezsuiták tere 3.) az alábbi adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli diákjai személyes adatait:

Egyházmegyei adatvédelmi tisztviselőnk neve, elérhetősége:

Dr. Kós Gergő

email cím: kos.gergo@eger.egyhazmegye.hu
dr.kosgergo@gmail.com

irodai telefonszám: 0630/776-0372

1. Csoport- és osztályfotó készítésével kapcsolatos adatkezelés

1.1 Az Iskola a diákok személyes adatait (képmását) csoport- és osztályfotók készítése céljából kezeli.
1.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
1.3 Az Iskola a diákjai csoport- és osztályfotók készítése kapcsán kezelt személyes adatait www.sztistvan-mkovesd.hu honlapon vagy egyéb Iskola kiadványban nyilvánosságra hozza.

2. Tanulmányi és sportversenyekre jelentkezők nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatkezelés

2.1 Az Iskola diákjai jelentkezési adatait a jelentkezők nyilvántartásba vétele és részvétel biztosítása céljából kezeli.
2.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
2.3 Az Iskola a személyes adatait a tanulmányi és sportversenyek lebonyolításában részt vevő intézmények részére átadja.

3. Tanulmányi és sportversenyek fordulónkénti és végeredményének nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos adatkezelés

3.1 Az Iskola diákjai személyes adatait a fordulónkénti és végeredmények nyilvánosságra hozatala érdekében eredményhirdetés céljából kezeli.
3.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
3.3 Az Iskola a tanulmányi és sportversenyek fordulónkénti és végeredményének nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos személyes adatait a www.sztistvan-mkovesd.hu honlapon vagy egyéb Iskola kiadványban vagy Iskola által vagy Iskola részvételével szervezett eseményen nyilvánosságra hozza.

4. Tanulmányi és sportversenyek különdíjasai és díjazottjai személyes adatainak kezelése

4.1 Az Iskola diákjai személyes adatait a különdíjasok és díjazottak kihirdetése céljából kezeli.
4.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
4.3 Az Iskola a tanulmányi és sportversenyek különdíjasai és díjazottjai személyes adatait a www.sztistvan-mkovesd.hu honlapon vagy egyéb Iskola kiadványban vagy Iskola által vagy Iskola részvételével szervezett eseményen nyilvánosságra hozza.

5. Tabló és tablókép készítésével kapcsolatos adatkezelés

5.1 Az Iskola a diákok személyes adatait (képmását) tabló és tablókép készítése céljából kezeli.
5.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
5.3 Az Iskola a diákjai tabló és tablókép készítése kapcsán kezelt személyes adatait a kiállított tablón nyilvánosságra hozza.

6. Iskolai rendezvényeken készült fényképek és videofelvételek készítésével kapcsolatos adatkezelés

6.1 Az Iskola a diákok személyes adatait (képmását, hangfelvételét) iskolai rendezvények dokumentálása céljából kezeli.
6.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
6.3 Az Iskola diákjainak iskolai rendezvényeken készült fényképei és videofelvételei készítésével kapcsolatos személyes adatait a www.sztistvan-mkovesd.hu honlapon nyilvánosságra hozza.

7. Osztálykirándulásokon készült fényképek és videofelvételek készítésével kapcsolatos adatkezelés

7.1 Az Iskola a diákok személyes adatait (képmását, hangfelvételét) osztálykirándulások dokumentálása céljából kezeli.
7.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
7.3 Az Iskola a diákjai osztálykirándulások dokumentálása kapcsán kezelt személyes adatait a www.sztistvan-mkovesd.hu honlapon nyilvánosságra hozza.

8. Iskolaújságban egyéb média felületeken szereplő személyes adatok

8.1 Az Iskola a diákok személyes adatait az iskolaújságban és egyéb média felületeken történő közzététel céljából kezeli.
8.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
8.3 Az Iskola a diákjai iskolaújságban és egyéb média felületeken szereplő személyes adatait az iskolaújság olvasói, valamint a www.sztistvan-mkovesd.hu honlap látogatói részére hozzáférhetővé teszi.

9. Iskolai étkeztetés biztosításával kapcsolatos személyes adatok és különleges adatok

9.1 Az Iskola a diákok személyes adatait a diákok étkezésének megrendelése, valamint kedvezményes étkezésre való jogosultság esetén, a kedvezményes étkezés biztosítása feltételei fennállásának ellenőrzése céljából kezeli, a diákok különleges adatait pedig az étkezés megrendelése során az ételérzékenység jelzése és speciális étkezési igényeknek megfelelő étkezés biztosítása céljából kezeli.
9.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
9.3 Az Iskola a fenti személyes és különleges adatokat az étkezést biztosító vállalkozás részére továbbítja.

10. Mindennapos testnevelés alóli felmentéssel kapcsolatos személyes adatok

10.1 Az Iskola a diákok személyes adatait a mindennapos testnevelés alóli felmentés biztosítása céljából kezeli.
10.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
10.3 Az Iskola a felmentéssel kapcsolatos személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.

11. Délután foglalkozásokra való jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatok

11.1 Az Iskola a diákok személyes adatait a délutáni foglalkozásokra való jelentkezések kezelése és a részvétel biztosítása céljából kezeli.
11.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
11.3 Az Iskola a diákjai jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatait harmadik személy részére nem adja át.

12. Délután foglalkozásokkal kapcsolatos személyes adatok

12.1 Az Iskola a diákok személyes adatait abból a célból kezeli, hogy a diák délutáni foglalkozásait nyilvántartsa, a diák délutáni foglalkozásokra eljutását biztosítsa, a diák délutáni foglalkozás utáni elengedésével kapcsolatos feltételeket rögzítse és a diák biztonságos elengedését biztosítsa.
12.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
12.3 Az Iskola a diákjai személyes adatait a délutáni foglalkozások szervezői/megtartói részére átadja.

13. Hazajutásról való nyilatkozatban szereplő személyes adatok

13.1 Az Iskola a diákok személyes adatait a diákok elengedésével kapcsolatos feltételek rögzítése és a diákok biztonságos elengedése feltételeienk biztosítsa céljából kezeli.
13.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
13.3 Az Iskola a nyilatkozattal kapcsolatos személyes adatait harmadik személy részére nem adja át.

14. Tanulmányi kirándulással, erdei iskolával, nyári tábor, iskolai utazásokkal kapcsolatos személyes adatok

14.1 Az Iskola a diákok személyes adatait a szállás biztosítása, az utazás megszervezése és lebonyolítása, valamint az étkezés biztosítása céljából kezeli, továbbá a diákok különleges adatait az étkezés megrendelése során az ételérzékenység jelzése és speciális étkezési igényeknek megfelelő étkezés biztosítása céljából kezeli.
14.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
14.3 Az Iskola a fenti különleges adatokat az étkezést biztosító vállalkozás részére továbbítja.

15. Hitoktatásra való jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatok

15.1 Az Iskola a diákok személyes adatait az Iskola által biztosított hitoktatásra való jelentkezés céljából kezeli.
15.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
15.3 Az Iskola személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.

16. Orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos nyilatkozatokban szereplő személyes adatok

16.1 Az Iskola a diákok és a szülők személyes adatait a diákok orvosi vizsgálatával kapcsolatos nyilatkozatok őrzése, az orvosi vizsgálatok lebonyolítása, a diák vizsgálatra történő eljutása céljából kezeli.
16.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
16.3 Az Iskola a diákjai személyes adatait harmadik személy részére nem adja át.

17. Osztály levelezőlistán és elérhetőségi listán szereplő személyes adatok

17.1 Az Iskola a diákok szüleinek személyes adatait a szülők értesítése, kör e-mailek küldése és kapcsolatfelvétel, valamint kapcsolattartás céljából kezeli.
17.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
17.3 Az Iskola a személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.

18. Szülői munkaközösségben tevékenykedő szülő személyes adatai

18.1 Az Iskola a szülői munkaközösségben tevékenykedő szülők személyes adatait a szülőkkel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezeli.
18.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.
18.3 Az Iskola a személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.

A személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. A személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja az Iskola részére az katisk2@gmail.com e-mail címre küldött e-mail útján vagy postai levélben az Iskola székhelyére küldött levél útján. Az Iskola az Iskola adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat: Ficzere Jánosné.

A személyes adatai megsértésével kapcsolatban (i) kapcsolatba léphet az Iskola a fenti elérhetőségen; (ii) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be vagy (iii) bírósághoz fordulhat.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy az Iskola a …………………………………………………………….(gyermek neve) személyes adatait a fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

image_pdfimage_print