Múltunk

Az iskola alapításának éve: 1926.

Az akkori követelményeknek megfelelően a 6 évfolyamos elemi iskolát 12 tantermesre tervezték. Jól felszerelt, tágas, világos intézmény volt. A tanítást 1926. szeptember 20-án az Isteni Megváltó Leányai szerzetesrendhez tartozó 18 nővér kezdte el 630 tanulóval. Mivel az iskolában nővérek tanítottak, ezért szerepelt az iskola a köztudatban Zárda néven.

Az első igazgató Szentgyörgyi József, pap hittanár volt.

Zárda iskola

Az iskola célja az volt, hogy „ép testű, katolikus lelkületű, értelmes, öntudatos magyar embert neveljen, aki a katolikus magyar nemzeti művelődés szellemének megfelelő általános és gyakorlati műveltség elemeit elsajátítja, életében értékesíteni tudja és az élet minden változatában halhatatlan lelke forrásához, Istenhez tud emelkedni. A tanulókat úgy kellett nevelni, vezetni, hogy az életben semmilyen körülmények között ne veszítsék el hitüket, önbizalmukat, hanem bízzanak önmagukban és Isten végtelen nagy szeretetében és segítő jóságában, valamint, hogy ezt az isteni szeretetet, jóságot életpéldájukon keresztül megmutassák embertársaiknak…”
A nővérek teljes életüket ezen céloknak szentelve munkálkodtak. Munkájukat segítette a Jézus Szíve Plébánián működő jezsuiták lelkipásztori munkája, papi szolgálata.

Az iskola a város vallásos életére is döntő hatást gyakorolt. Az itt dolgozó nővérek beindították a Mária kongregációt, megalakult a Szívgárda. Néhány évig az iskolában óvoda is működött. A kedves nővérek megalapozták a mezőkövesdi lányok és asszonyok vallásos, erkölcsi irányítását, nevelését, életét.

Az iskola átvészelt árvizet, volt a II. világháború idején német, majd orosz katonai kórház. A háború az épületben és a berendezésekben is nagy pusztítást végzett.

1946-ban a tanítás újra beindult, a károk helyreállítása fokozatosan megtörtént.

A legnagyobb csapás ezután következett. 1948. július 26-án az államosítással megszűnt a katolikus iskola, a nővéreknek el kellett hagyniuk az intézményt.

Az épület a további 4 évtizedben állami általános iskolaként működött, I. számú Általános Iskola, majd Petőfi Sándor Általános Iskola néven.

 Jelenünk

Az 1990. évi IV. sz. törvény – „Törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról” – alapján lehetőség nyílt a katolikus iskola újraindítására.

Az egykori nővérek munkájának eredménye, a katolikus nevelés hatása indította el a katolikus iskola újraindításának gondolatát, szervezését. A szülők kérésére tekintettel Mezőkövesd Város Önkormányzatának határozata értelmében dr. Seregély István egri érsek megalapította a Szent István Katolikus Általános Iskolát Mezőkövesden. 1991. július 1-én, 43 évvel az államosítás után az iskola ismét ismét egyházi tulajdonba került elsőként az egri egyházmegyében.

A szülők jelentős segítséggel, munkával támogatták az induló katolikus iskolát. Mező Tamás munkája révén sikerült az iskola kápolnáját eredeti szépségében helyreállítani.
Hetente egy alkalommal, kedden reggel a tanítást megelőzően az iskola papja itt mutat be szentmisét egy-egy osztály és a pedagógusok részvételével.

A tornaterem és az ebédlő alapkőletétele 1992. augusztus 5-én volt. Évtizedek mulasztását pótolta ez az építkezés. Az új szárny átadása, szentelése 1994. február 25-én volt. Az új szárny tetőterében kapott helyet a könyvtár.

Az iskola kerítése 2004 nyarán került felújításara az utcai frontokon. Az ablakok korszerűsítése (hő- és hangszigetelés) 2008-ban kezdődött, 2009 tavaszára fejeződött be. A régi szárny teljes tetőszerkezetének felújítására 2009 nyári szünetében került sor. A csapadékvíz és a szennyvíz biztonságos elvezetése, illetve az udvari részen a hiányó kerítés megépítése is megtörtént ebben az évben.

A több, mint 80 éves épületen végzett közel két évtizedes karbantartó-felújító munkáknak köszönhetően iskolánk állapota a biztonságos üzemelést hosszútávra tudja biztosítani a jövőben.

Mezőkövesd város négy általános iskolájának egyikeként iskolánk városi beiskolázású, a bejárók száma 1-2%-ról közelít a 10 %-hoz.

Képek az iskola múltjából

image_pdfimage_print