Tantestület tagjai

Nyeste István igazgató, testnevelés-földrajz szak
Gáspárné Ali Júlia igazgatóhelyettes, angol-hittan szak
Nagyné Demeter Ilona igazgatóhelyettes, ének, zeneelmélet, karvezető

Ádám Attiláné napközis nevelő (GYED)
Bak Mária  tanító, hittan szak
Bencsikné Madarász Erzsébet tanító
Buktáné Csirmaz Mónika matematika-fizika szak
Csuhai Katalin tanító, testnevelő szak
Czufor Adrienne kémia szak
Fügedi István informatika szak
Gálné Fekete Eszter tanító, fejl. ped.
Gáspárné Molnár Márta napközis nevelő
Gregovszkiné Dobó Melinda technika szak
Juhászné Derekas Judit történelem-népművelő, napközis nevelő
Katyina Ferencné Varga Gabriella matematika szak
Kelenföldi Zsófia napközis nevelő, angol szak (GYED)
Keller Jánosné tanító, matematika szak
Kis Beáta tanító
Kissné Molnár Margit tanító
Kleszóné Kántor Tímea magyar, napközis nevelő
Korpáné Zábrátszky Zsuzsa tanító, kat. hitoktató
Kovács-Zelei Csilla történelem – földrajz szak
Kovácsné Murányi Edit napközis nevelő
Laufer-Kiss Viktória napközis nevelő (GYES)
Mezeiné Tóth Ágnes tanítónő
Mező Gábor testnevelés
Molnárné Dózsa Alíz tanító, német szak, napközis nevelő
Nyesténé Gáspár Marianna könyvtáros, földrajz-rajz szakos tanár
Nyitrainé Gyenes Andrea magyar-angol szak
Paczáné Horváth Erika biológia-testnevelés, atlétika edző, tánc- és dráma
Pajor Tamásné tanító
Pinczésné Nagy Erika pedagógiai asszisztens
Papné Szlatki Ágnes tanító, napközis nevelő
Sikó-Fehérvári Csilla matematika – gazdaság ismeret szak
Seres Istvánné magyar-német szak
Szemán Rita gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus
Szerencsés Ágnes tanító, napközis nevelő
Tóth-Lévay Emőke angol szak
Tóth Viktória magyar-történelem szak
Tóthné Csirmaz Márta tanítónő
Tóthné Farkas Edit magyar-angol szak
Vasasné Máté Magdolna napközis nevelő, történelem szak

Nagy Péter hitoktató
Patainé Péter-Szarka Éva hitoktató
káplán

Technikai dolgozók

Ócsainé Balázs Magdolna gazdasági vezető
Vida Éva bérszámfejtő

Ficzere Jánosné iskolatitkár
Juhászné Dobó Edit gazdasági ügyintéző
Ignáczné Markuli Judit élelmezésvezető
Kiss Asztrik rendszergazda

Koncz László karbantartó
Hazadi Attila karbantartó

Bencsik Gáspárné szakács
Pénzes Zsuzsanna
konyhai kisegítő
Kulcsárné Kada Magdolna szakács
Lázárné Guba Emese konyhai kisegítő
Fodor Józsefné konyhai kisegítő

Takács András portás
Elek Zsuzsanna portás

Fügedi Józsefné takarítónő
Lukács Erzsébet takarítónő
Tót Anna takarítónő
Farkasné Kis Éva takarítónő
Csörgő Lászlóné takarítónő

Gyurcsán Lászlóné takarítónő (Sarud)
Tóth András gondnok (Sarud)

Nyugdíjas dolgozóink

Molnár Mária igazgatónő, matematika-kémia szak, 2010. július 16-tól nyugdíjas
Lanszkinlé Elek Klára tanárnő 2010/11. tanév végétől nyugdíjas
Lénárt Józsefné konyhai kisegítő 2011 nyártól nyugdíjas
Sereg Péterné tanítónő 2007/08-as tanév végétől nyugdíjas
Szokoli Istvánné takarítónő 2007/08-as tanév végétől nyugdíjas
Zelei Józsefné takarítónő 2011 nyártól nyugdíjas
Juhászné Bodnár Mária biológia-földrajz szak, 2012/13-as tanév végétől
Pázmándi Istvánné tanítónő, 2012/13-as tanév végétől
Kriston Gáspárné matematika-fizika szak, 2015/16-os tanév végétől
Zelei Józsefné takarítónő, 2016. szeptember 1-től
Szopkó Dávidné gazdasági vezető, 2017. június 15-től
Jacsóné Molnár Gyöngyi biológia, természetismeret, 2017. augusztus 30-tól
Erős Ferencné tanítónő, elhunyt 2018. január
Fehérvári Dénesné matematika-fizika szak, 2018. augusztus 31-től
Lukács Istvánné matematika-technika szak, 2018. augusztus 31-től
Lanszkiné Donkó Márta igazgatóhelyettes, földrajz-rajz szak 2019. szeptember 1-től
Kovácsné Együd Ilona magyar-ének szak 2019. szeptember 1-től

image_pdfimage_print