Tantestület tagjai

Nyeste István igazgató, testnevelés-földrajz szak
Gáspárné Ali Júlia igazgatóhelyettes, angol-hittan szak
Nagyné Demeter Ilona igazgatóhelyettes, ének, zeneelmélet, karvezető

Ádám Attiláné napközis nevelő (GYED)
Bencsikné Madarász Erzsébet tanító, fejl. ped.
Buktáné Csirmaz Mónika matematika-fizika szak
Csuhai Katalin tanító, testnevelő szak (TGYÁS)
Fügedi István informatika-hittan szak
Fodor Mária hittan szak, fejl. ped.
Gálné Fekete Eszter tanító, fejl. ped.
Gáspárné Molnár Márta napközis nevelő
Gregovszkiné Dobó Melinda rajz-technika szak
Juhászné Derekas Judit történelem-népművelő, napközis nevelő
Katyina Ferencné Varga Gabriella matematika-informatika szak
Kelenföldi Zsófia napközis nevelő, angol szak (GYED)
Keller Jánosné tanító, matematika szak
Kis Beáta tanító
Kissné Molnár Margit tanító, angol műv. terület
Kleszóné Kántor Tímea magyar, napközis nevelő
Korpáné Zábrátszky Zsuzsa tanító, kat. hitoktató
Kovács-Zelei Csilla történelem-földrajz szak
Kovácsné Murányi Edit napközis nevelő, német műv. terület
Laufer-Kiss Viktória napközis nevelő (GYES)
Mezeiné Tóth Ágnes tanítónő
Mező Gábor testnevelés
Molnárné Dózsa Alíz tanító, német szak, napközis nevelő
Nyesténé Gáspár Marianna könyvtáros, földrajz-rajz szakos tanár
Nyitrainé Gyenes Andrea magyar-angol szak
Paczáné Horváth Erika biológia-testnevelés, atlétika edző, tánc- és dráma, hittan
Pajor Tamásné tanító
Papné Szlatki Ágnes tanító, napközis nevelő
Sikó-Fehérvári Csilla matematika – gazdaság ismeret szak
Seres Istvánné magyar-német szak
Szászné Csirmaz Gabriella magyar-hittan tanár, napközis nevelő
Szerencsés Ágnes tanító, napközis nevelő
Tóth Viktória magyar-történelem szak
Tóthné Csirmaz Márta tanítónő
Tóthné Farkas Edit magyar-angol szak
Vasasné Máté Magdolna magyar-történelem szak

Óraadó tanárok

Aranyosiné Elek Ágota napközis nevelő
Bertha Gábor
testnevelés
Czufor Adrienne
kémia szak
Greutter György
káplán, hittan
Lázár Endre
hitoktató
Molnár János néptáncoktató
Nagy Péter
hitoktató
Örkényiné Éva logopédus, gyógypedagógus
Patainé Péter-Szarka Éva református hitoktató
Szemán Rita gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus
Thomán Marcell néptáncoktató
Tóth-Lévay Emőke
angol szak

Technikai dolgozók

Ócsainé Balázs Magdolna gazdasági vezető
Vida Éva bérszámfejtő

Ficzere Jánosné iskolatitkár
Pinczésné Nagy Erika pedagógiai asszisztens
Juhászné Dobó Edit gazdasági ügyintéző
Gyenge Erzsébet élelmezésvezető
Kiss Asztrik rendszergazda

Koncz László karbantartó
Hazadi Attila karbantartó

Farkas Zoltánné szakács
Kovács Károlyné szakács
Pénzes Zsuzsanna
konyhai kisegítő
Lázárné Guba Emese konyhai kisegítő
Fodor Józsefné konyhai kisegítő

Takács András portás
Elek Zsuzsanna portás

Birinyiné Galambos Erika takarítónő
Csuhai János Péterné
takarítónő
Farkasné Kis Éva
takarítónő
Fügedi Józsefné
takarítónő
Lukács Erzsébet takarítónő

Tót Anna takarítónő (Sarud)
Tóth András gondnok (Sarud)

Nyugdíjas dolgozóink

Molnár Mária igazgatónő, matematika-kémia szak, 2010. július 16-tól nyugdíjas
Lanszkinlé Elek Klára tanárnő 2010/11. tanév végétől nyugdíjas
Lénárt Józsefné konyhai kisegítő 2011 nyártól nyugdíjas
Sereg Péterné tanítónő 2007/08-as tanév végétől nyugdíjas
Szokoli Istvánné takarítónő 2007/08-as tanév végétől nyugdíjas
Zelei Józsefné takarítónő 2011 nyártól nyugdíjas
Juhászné Bodnár Mária biológia-földrajz szak, 2012/13-as tanév végétől
Pázmándi Istvánné tanítónő, 2012/13-as tanév végétől
Kriston Gáspárné matematika-fizika szak, 2015/16-os tanév végétől
Zelei Józsefné takarítónő, 2016. szeptember 1-től
Szopkó Dávidné gazdasági vezető, 2017. június 15-től
Jacsóné Molnár Gyöngyi biológia, természetismeret, 2017. augusztus 30-tól
Erős Ferencné tanítónő, elhunyt 2018. január
Fehérvári Dénesné matematika-fizika szak, 2018. augusztus 31-től
Lukács Istvánné matematika-technika szak, 2018. augusztus 31-től
Lanszkiné Donkó Márta igazgatóhelyettes, földrajz-rajz szak 2019. szeptember 1-től
Kovácsné Együd Ilona magyar-ének szak 2019. szeptember 1-től
Csörgő Lászlóné takarítónő 2020.
Bencsik Gáspárné szakács 2021. február 2.
Bak Mária
 tanító, hittan szak 2021. szeptember 1-től

image_pdfimage_print